$huidigemaand) { $huidigjaar = $huidigjaar - 1; } if($_GET["maand"] == "") { $systeemid = "1=1"; } else if($_GET["maand"] == "1") { $systeemid = "news.xmldatum LIKE '".$huidigjaar."01__'"; } else if($_GET["maand"] == "2") { $systeemid = "news.xmldatum LIKE '".$huidigjaar."02__'"; } else if($_GET["maand"] == "3") { $systeemid = "news.xmldatum LIKE '".$huidigjaar."03__'"; } else if($_GET["maand"] == "4") { $systeemid = "news.xmldatum LIKE '".$huidigjaar."04__'"; } else if($_GET["maand"] == "5") { $systeemid = "news.xmldatum LIKE '".$huidigjaar."05__'"; } else if($_GET["maand"] == "6") { $systeemid = "news.xmldatum LIKE '".$huidigjaar."06__'"; } else if($_GET["maand"] == "7") { $systeemid = "news.xmldatum LIKE '".$huidigjaar."07__'"; } else if($_GET["maand"] == "8") { $systeemid = "news.xmldatum LIKE '".$huidigjaar."08__'"; } else if($_GET["maand"] == "9") { $systeemid = "news.xmldatum LIKE '".$huidigjaar."09__'"; } else if($_GET["maand"] == "10") { $systeemid = "news.xmldatum LIKE '".$huidigjaar."10__'"; } else if($_GET["maand"] == "11") { $systeemid = "news.xmldatum LIKE '".$huidigjaar."11__'"; } else if($_GET["maand"] == "12") { $systeemid = "news.xmldatum LIKE '".$huidigjaar."12%'"; } else { $systeemid = "1=1"; } $sql = "SELECT news.id, Systeem.id AS systeemid, Systeem.kortenaam, news.xmldatum, news.title FROM Systeem, news WHERE news.systeem_id = Systeem.id AND ".$systeemid." ORDER BY ".$sort; $producten = mysql_query($sql); $inhoud = array(); //echo($sql); $i=0; while($row = mysql_fetch_array($producten)) { $sql7 = "SELECT Count(news_reacties.id) AS aantal FROM news_reacties WHERE news_reacties.nid = '".$row["id"]."'"; $producten7 = mysql_query($sql7); $row7 = mysql_fetch_array($producten7); if($row7["aantal"] == "1") { $reacties = $row7["aantal"]." Reactie"; } else { $reacties = $row7["aantal"]." Reacties"; } $inhoud[$i]= array(); $inhoud[$i][0] = $row["id"]; $inhoud[$i][1] = $row["kortenaam"]; $inhoud[$i][2] = $row["title"]; $inhoud[$i][3] = $reacties; $inhoud[$i][4] = $row["xmldatum"]; $inhoud[$i][5] = $row["kortenaam"]; $i++; } $logo = geefSysteemLogo($_GET["systeem"]); include ("header.inc"); ?>

NewsCore is de Games en Anime nieuws site die u zoekt. Voor Xbox en 360, Playstation 2 en 3, Nintendo GameCube en Revolution

Gamenieuws en Gamenews voor iedereen, Games: Nieuws,

Wat u ook zoekt, het dagelijkse nieuws . Of het nu over de Xbox, Nintendo DS, Xbox360, Xbox 360, PlayStation2 of PlayStation 2, PlayStation3 of PlayStation 3, Nintendo GameCube of Revolution gaat.

Games en Anime Game en Anime nieuws Cheats

Xbox cheats
PlayStation 2 cheats
Nintendo GameCube Cheats
PlayStation 2 nieuws
PlayStation 3 nieuws
Xbox nieuws
Xbox 360 nieuws
Nintendo GameCube nieuws
Nintendo GameCube nieuws
Nintendo DS nieuws
PC games nieuws
Anime nieuws
Xbox reviews
PlayStation 2 reviews
Nintendo GameCube reviews
PC games reviews
PC games reviews

GameCore is Games, Cheats en Gamenieuws!

Recent Nieuws